Dopaminový půst

29.01.2020

Dopaminový půst a detox. Co to je? Jaký má dopaminový půst a detox význam. 

Nejnovější trend v oblasti osobního rozvoje? Aneb chcete se zbavit stresové závislosti?

Laicky řečeno, v praxi znamená praktikování dopaminového půstu zdržení se, ideálně po dobu 48 hodin, všeho příjemného (labužnického chutného jídla, oblíbené televize, sociálních sítí, mobilního telefonu, oblíbeného sportu, atd.) zkrátka činností, díky kterým se při jejich realizaci do krevního řečiště vyplavuje hormon dopamin.

Snížením chemické látky, během půstu, známé jako dopamin (který způsobuje, že se cítíme dobře) se nám stane to, že se "resetuje" (metaforicky řečeno) mozek a člověk se může po takovém půstu cítit oproštěn od stresové závislosti a může být efektivnější a vidět věci zřetelněji a jasněji.

Tuto metodu a terapii, kterou zavedl a provádí Cameron Sepah, psycholog ze San Francisca, nazval "dopaminový půst". Během něj dojde u jedince k minimalizaci stresu, "restartu" mozku a následně se zlepší soustředěnost, produktivita a efektivnost.

Extrémní dopaminové půsty se zdržují veškerého jídla, nicméně, aby půst zafungoval, můžete konzumovat i jednoduchá jídla bez chuti, která už od pohledu příliš dobře nevypadají, zálěží na vůli jedince. Krátkodobým dopaminovým detoxem si v žádném případě neublížíte, ale zdravě si "vyčistíte hlavu". 

Co je to dopamin?

Dopamin je neurotransmiter, tzv. chemický posel produkovaný v mozku. Více o neurotransmiterech zde. 

Nedostatek dopaminu může vést k nemocem jako je Parkinsonova nemoc, svalové rigidita, třesy či změny řeči a chůze. Dopamin je důležitý, protože funguje jako systém odměn v mozku. Je aktivován základními "odměnami", jako jsou chutné potraviny, sex a další oblíbené uspokojující činnosti a potřeby. 

Signály v našem prostředí, které spojujeme s potenciálními odměnami, mohou zvýšit aktivitu dopaminu v mozku, přestože neexistuje žádná skutečná odměna. V praxi to znamemná například modelovou situaci, kdy stačí pobýt v cukrárně, nebo se podívat na zajímavé jídlo na obrázku a toto vše, resp. (jen pohled na "to") může vyvolat zvýšenou produkci dopaminu v našeho mozku=uspokojení.

Proč detox dopaminu, když je tak důležitý?

Je na místě otázka, proč vzhledem k tak důležité roli dopaminu v životně důležitých funkcích v lidském mozku, je "zdravé" se postít a chtít dopaminový detox a půst?  Myšlenka dopaminového půstu je založena na tom, že dopamin se přímo podílí na nezdravém návykovém chování.

Příklad: Je prokázáno a známo, že dopamin podporuje touhu. Například, závislý jedinec, který už nechce být závislý na tom, na čem je, si řekne, že končí se závislostí. Ale přijde do kontaktu s tím na čem je závislý,  a v ten okamžik nastoupí potřeba zvýšení dopaminu v mozku a uspokojení potřeby a jedinec se ocitne v situaci, kde je jeho touha po uspokojení potřeby silnější než on a podlehne, protože podvědomě chce uspokojit svůj nedostatek produkce dopaminu. Tuto závislost uspokojení potřeby způsobuje právě dopamin.

....pokračování níže

Půst. Funguje to?

Nejprve vysvětlení. Detox či dopaminový půst nám nesníží hladinu domaminu natolik, aby nás to poškodilo v souvislosti s životními funkcemi!  Zákaz či cílené odepření určité odměny (odměnou vnímáme uspokojení potřeby pro produkci dopaminu), jako jsou sociální média, chutné jíslo, sladkosti atd., tak toto odepření nám nesníží rizikově hladinu dopaminu samo o sobě, ale přispěje je ke snížení stimulace dopaminu, což má na jedince blahodárný účinek.

Půstem je možné snížit množství aktivity dopaminu, avšak klíčem k tomu je krátkodobé časově omezené vystavení se všem těmto spouštěčům, které jsou spojené s "odměnou" pro mozek a hlavně které v první řadě vyvolávají touhu po odměně.

Z neurovědeckého hlediska je "resetování mozku" "restart mozku" samozřejmě nesmysl. Ale k jisté očistě, při odstavení sebe sama od stimulantů, prokazatelně dochází.

Pokud máte pocit, že chcete snížit nezdravé chování, jako je trávení příliš mnoho času na sociálních sítích, přejídání se, worhokolismus, závislost na stresu, můžete začít tím, že regulovaně a pravidelně snížíte vystavením sebe sama signálům z prostředí, které vedou k tomuto nezdravému chování.

Takže ano, z dlouhodobého hlediska dopaminový půst funguje a má pozitivní vliv na zvládání stresových momentů a situací, které jsou vyvolávány produkcí dopaminu, tedy jsou vnímány, jako závislost.